น้ำมันรำข้าว

น้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอล เป็นน้ำมันเพื่อสุขภาพสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าว ส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าว

Active filters